Hãy liên hệ với NamKy Retro ngay Bạn nhé

【Nhà Hàng Không Bàn】

Liên hệ với chúng tôi để đặt món trước.

NamKy Retro (028) 38888777

––————––————––————––———

NamKy Retro – Seatless Restaurant

NamKy Retro  (028) 38888777

  Tên :


  Email :


  Lời nhắn :


  Address:

  37 Nam Ky Khoi Nghia

  City:

  Ho Chi Minh, VN

  Check-In:

  10:00 am

  Phone:

  02838888 777

  Email:

  namkyretro.info@gmail.com

  Check-Out:

  19:00 pm

  Nhận món từ 8AM – 8PM

  + 84 (028) 38888 777